A- A+

1. GİRİŞ

          Türkiye, coğrafi konumu ve farklı iklim yapıları nedeni ile çok farklı ekoloji ve mikroklımalara sahip ender ülkelerden birisidir. Bu yapıdaki zenginliğe paralel olarak Anadolu, birçok bitki türünün de gen merkezi olarak önemli bir tür ve çeşit zenginliğirıe sahiptir. Dünyada bilinen 138 bağ-bahçe türünden 75 tür Türkiye’de yetiştirilebilmektir. Bunlardan 30 dan fazla meyve türü ise ticari olarak yetiştirilmektedir. Uygun ekolojilere iyi uyum sağlayan bazı tür ve çeşitler üstün bir kaliteye ulaşmakta ve önemli oranda yurt dışına satılmaktadır. Aynı çeşidin farklı yöre ve ekolojilerdeki olum zamanları arasındaki fark iki aya kadar uzamaktadır. Bu durum, değerlendirme ve tüketim açısından Önemli bir unsurdur.

           Bilinen ve yetiştirilen türlere ek olarak, son yıllarda gelişen iletişim olanakları, yeni damak zevkleri arayışı, tüketicinin yeni meyve türlerine ilgisini artırmıştır. Türkiye’de halen üretimi olmayan veya yetersiz olan bazı türler de dış ülkelerden sağlanmaktadır.

             KİVİ, ya da kiwifruit (Actinidia deilciosa) da bu türlerden birisidir. Kültüre alınması en çok 50-60 yıl, Akdeniz ülkelerinde yetiştiriciliği ise 15-20 yıl öncesine dayanan bu tür çok hızlı bir gelişme göstermiştir. Öyle ki son yıllara kadar bazı ülkelerde üretim alanı her iki yılda bir ikiye katlanmıştır. Yüksek besin değeri, bileşiminde bulunan vitamin ve mineraller, görünüşü, kolay muhafaza edile
bilmesi, değerlendirme çeşitliliği ve oldukça geniş adaptasyon özelliği üretim ve tüketim artışlarında önemli rol oynamaktadır.

             Actinidia, sarılıcı-tırmanıcı, yaprağını döken bir ılıman iklim meyve türüdür.Turunçgil alanlarında da yetiştirilebilmesi bazı hallerde yanlış olarak tropik ve subtropik bitkiler grubuna sokulmasına da yol açmaktadır.

           Türkiye’de yetiştirilmeye yeni başlanan bu türün de birçok yöremize iyi uyum sağlaması ve önümüzdeki yıllarda üretiminin gelişmesi beklenmelidir. Böylece diğer önemli üretici ülkelerden biraz gecikme ile de olsa bu türde tür ve çeşit
zenginliğimize katılacaktır. Üretici karlı bir ürün yetiştirirken daha geniş bir kesim de bu yeni ürünü tanıyacak ve tadacaktır.