A- A+

SALKIM GÜVESİ

SALKIM GÜVESİ

(Lobesia botrana)

Tanımı ve Yaşayışı:

Erginlerin kanat açıklığı 10-12 mm, boyu 6 mm kadardır. Olgun larva ise 9-10 mm boyundadır. Larvanın vücut rengi genellikle sarımsı yeşildir. İlkbaharda uygun orantılı nem ve sıcaklıkta kelebekler görülür. Dişiler yumurtalarını çiçek tomurcuklarına, çiçeklere ve çiçek saplarına, koruk ve meyvelere bırakır. Yeni çıkan larva bir süre dolaştıktan sonra çiçek kılıflarını delip, tomurcuk veya çiçek içine girer ve beslenir. 2. döl larvaları korukta, 3. döl larvaları da bağın olgun üzüm döneminde zararlı olurlar. Genellikle 3 döl verir.

Zarar Şekli:

• Tomurcuk ve çiçek devresinde; larva, tomurcuk ve çiçek içinde beslenir ve bu anda salgıladığı ipliklerle tomurcuk ve çiçekleri birbirine bağlayarak çilkimleri küme haline getirir. Zarara uğrayan tomurcuk ve çiçekler dökülür. Seyrek taneli salkımlar oluşur. Koruk ve olgunlaşma döneminde larva tanenin içinde beslenir. Bu beslenme bir tane içinde olmayıp, birden fazla nede larvanın yer değiştirmesiyle olur beslenmede yer değiştirme daha sık olduğundan bir larvanın zarar verdiği tane sayısı bu devrede daha fazladır. Ayrıca olgun tanelerden akan şekerli su saprofit mantarların çoğalmasına da neden olur ve meydana gelen zarar kolaylıkla görülür. Zarar görmüş üzümlerden yapılan şarapların kalitesi düşük olur.

Zararlı olduğu bitkiler:

• Esas konukçusu asmadır. Defne, orman asması, hünnap, böğürtlen konukçuları arasındadır. Mücadele Yöntemleri:

Kültürel Önlemler:

Salkım güvesi larvalarının faaliyeti için sıcaklık ve orantılı nem bakımından asmanın iç ve alt kısımları daha uygundur. Bu nedenle asmayı askıya almak budama ve aralamayı asmanın iç kısmını havadar tutacak şekilde yapmak, ağı otlu bırakmamak, kış temizliğine önem vermek zararlının faaliyetini azaltmak bakımından yararlıdır.

Biyoteknik Mücadele (Çiftleşmeyi Engelleme Tekniği):

Çiftleşmeyi engelleme tekniği, dişi böceklerin çiftleşme çağrısı olarak salgıladığı  feromonun yapay olarak üretilip yayıcılarla belirli bir alana dağıtılması sonucu ve yoğun bir koku bulutu oluşturulması ve böylelikle erkeklerin dişilere çiftleşme amacıyla ulaşmasının engellenmesi olarak tanımlanabilir. Bu yöntemin uygulanacağı bağ ya da bağ topluluğu geleneksel bağların ortasında kalıyor ise en az 16 ha köşesinde kalıyor ise en az 12 ha büyüklüğünde olmalıdır. Birinci dölün ilk kelebekleri eşeysel çekici tuzaklarda yakalanınca her biri 172 mg feromon içeren Isonet-L yayıcıları, sıra arasının ortalama 3 m olduğu bağlarda; bağın içerisine sıra üzerinde 6.5-7 m de bir (1 yayıcı/21-22 m2), kenarlarda 2 m'de bir sürgünlere asılmalıdır. Bu yöntem, Isonet-L yayıcıları ile 600-650 adet/ha olacak şekilde uygulanabilir. Kenar uygulaması ve ağaçlar dahil hektara 750 adet ten fazla yayıcı asılmamalıdır. Yayıcılar asılırken; bağda yapraklanma arttığında bu yayıcıların gölgede kalacak olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, bağın içinde veya kenarında eğer ağaçlar varsa, olası çiftleşmeleri engellemek için her ağacın dallarına çepeçevre 2 m'de bir, yerden 2 m yüksekliğe yayıcı asılmalıdır. Uygulama alanına 80 m'den daha yakın bir mesafede başka bir geleneksel bağ varsa, o bağ da 30 m derinliğinde 21-22 m2 de bir yayıcı asılarak tampon uygulaması yapılmalıdır. Yan yana birden fazla bağda uygulama yapılması durumunda; iki bağın arası 5 m den az ise aralarındaki kenar sıralara 2 m de bir yayıcı asmaya gerek yoktur. Mesafe 5-10 m arasında ise iki bağın arasındaki kenar sıralara 5 m de bir yayıcı asılmalıdır. Salkım güvesi'nin 1. dölüne ait bulaşma oranı %5'in üzerinde ise ÇE yöntemi ile birlikte yararlıların da desteklenip korunması için 1. döle karşı biyolojik bir preparat kullanılarak başlangıç popülasyonu düşürülmelidir.

 Kimyasal Mücadele:

Salkım güvesi ilaçlama zamanına karar vermede Tarım İl ve İlçe Müdürlükler tarafından yürütülen Tahmin-Uyarı Sistemi'nden yararlanılmaktadır. Buna göre Tahmin-Uyarı istasyonlarının hitap ettiği bağ alanı içerisinde beklenen ilk yumurta ve ilk larva çıkışı Tarım Kuruluşları tarafından saptanır ve üreticinin bağda ilaçlama yapması gereken günler ilan edilir. İlaçlamada düşük basınçlı sırt veya motorlu pülverizatör kullanılır. Kullanılan ilaçların özellikle salkımları kaplayacak şekilde uygulanmasına özen gösterilmelidir.

 

 

 

 

 

 

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak ilaçlar ve Dozlari:

Etkili madde adı ve oranı

Formülasyonu

Doz 100 L suya

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)

Azinphos methyl % 25

W.P.

200 g

21

Azinphos methyl 230 g/l

E.C.

200 ml

14

14 Bacillus thuringiensis (16000 150 g+1000 g IU/mg)+Toz Şeker

W.P.

 

-

Bacillus thuringiensis (32000 75 g+1000 g IU/mg)+Toz Şeker

W.G.

 

-

Bacillus thuringiensis %50+Toz Şeker

W.P.

 

100 g+1000 g

-

Bifenthrin 100 g/l

E.C.

20 ml

14

Carbaryl1 % 50

W.P.

200 g

7

Carbaryl1 % 85

W .P.

120 g

14

Chlorpyrifos ethyl 480 g/l

E.C.

100 ml

 

7

Chlorpyrifos ethyl 250 g/

SC

175

 

35

Chlorpyrifos methyl 227 g/l

E.C.

200 ml

7

Cypermethrin2 200 g/

E.C.

25 ml

7

Cypermethrin2 250 g/l

E.C.

20 ml

7

Deltamethrin2 25 g/l

E.C.

30 ml

3

Fenitrothion 550 g/

E.C.

100 ml

14

Fenoxycarb 75 g/1+ lufenuron 30 g/l

E.C.

100 ml

21

Flufenoxuron 50 g/l

D.C.

100 ml

28

Indoxacarb 150 g/

S.C.

45 ml

Sofralık3

Şaraplık10

Lambda cyhalothrin 50 g/l

E.C.

 

20 ml

7

Methidathion % 40

W .P.

75 g

28

Methomyl % 90

S.P.

60 g

7

Methomyl 200 g/l

S.L.

200 ml

Sofralık-kurutmalık3 şaraplık 7

Methoxyfenozide 240 g/l

S.C.

40 ml

7

Parathion methyl 360 g/l

E.C.

100 ml

 

25

Phosalone 350 g/l

E.C.

200 ml

14

Phosalone % 30

W.P.

200 g

14

Quinalphos

E.C.

125ml

21

Spinosad 480 g/l

Sıvı

Sıvı

10ml

20ml

7

7

Tebufenozide 240 g/l

S.C.

40 ml

21

Zeta cypermethrin

E.C.

20 ml

7

Indoxacarp %30

W.G

125 g

Sofralık 3

Şaraplık 10

Esfenvalerate 200g/

E.C

7,5 ml

14

Emamectin benzoate %5

S.G

25g

14

E,Z-7-9 Dodecadienyl acetate 60-65 ad/da 172 mg - 0.5 mg - 5 mg 1mg. E,Z-7-9 Dodecadienyl acetate

Feromon

60-65 ad/da

1 ad/1ha

 

 

1 Üstüste uygulanması durumunda kırmızıörümcek sorununa neden olacağı için Ege Bölgesinde tavsiye edilmez. 2 Tek uygulamada dahi kırmızıörümcek populasyonunu aşırı derece arttırdığından dolayı Ege Bölgesinde

kullanımı sakıncalıdır. 3 Orta Anadolu ve Ege Bölgesinde Salkım güvesi' ne karşı etkisizdir.