A- A+

BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI

BAĞLARDA KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI

(Botrytis cinerea)

Hastalık Belirtisi:

• Hastalık elverişli koşullarda bitkinin tüm yeşil kısımlarında görülebilirse de daha sık olarak ve tanelerde zarar yapar.

•Tanelerde önce 3–5 mm çapında yuvarlak pembemsi, kızıla yakın lekeler halinde görülür. Leke tane üzerinde homojen bir şekilde büyür ve dükçe rengi de koyulaşır.

•Parmakla bastırıldığında hastalıklı kabuk etli kısmından kolayca ayrılır.

•İleri dönemde salkım ve taneler gir renkte bir küf tabakasıyla kaplanır. Taneler çatlar çok ileri devrede buruşur ve meşinleşmiş gibi görünüm ortaya çıkar.

Hastalığın görüldüğü bitkiler:

• Hastalığın çok geniş bir konukçusu vardır. Asma süs bitkileri, meyveler sebzeler, orman ağaçları, endüstri bitkileri, makiler, çalılar ve yem bitkileridir.

Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:

• Kültürel mücadele kimyasal mücadele kadar önemlidir. Asmalarda güneşlenme ve havalanmayı sağlamak için iyi bir yaprak ve dal seyreltmesi yapılmalıdır.

•Bilhassa hasat dönemi sonbahara kalan bu nedenle yağışlardan etkilenen asmaların üzeri polietilen örtülerle örtülerek, dört kösesinden iplerle yere kazıklara bağlanmalıdır. Üzümler sonbaharda fazla geciktirilmeden hasat edilmeli SO2 (kuku gazı ile gazlanarak soğuk hava depolarına yerleştirilmelidir. Asmalar üzümlerin olgunluk mevsiminde fazla sulanmamalıdır ve fazla çiftlik gübresinden ve aşırı azotlu gübrelemeden kaçınılmalıdır

Kimyasal önlemler:

•1. ilaçlamaya hastalıkla mücadeleye üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, diğer ilaçlamalar kullanılan ilacın etki süresi dikkate alınarak yapılmalı, ilacın etki süresi göz önünde bulundurularak son ilaçlama ile hasat zamanına dikkat edilmelidir.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak ilaclar ve Dozları:

Etkili madde adı ve orani

Formülasyonu

Doz 100 L suya

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)

Azoxystrobin 250 g/

SC

75 ml

21

Bakır kompleksi + Mancozeb (%21+20)

WP

300 g

21

Bakır hidroksit %35

DF

175 g

14

Bakır hidroksit %40

DF

250 g

14

Bakır hidroksit %50

WP/DG

250 g

14

Bakır oksiklorid %50

WP

300(1.ilaçlama)500g(2.ilaçlama)

21

Bakır oksiklorid 357.5

SC

350ml

14

Bakır oksiklorid 700g/1

SC

200 ml

21

Bakır Kalsiyum oksiklorur %16

WP

1000 g

14

Bakır kalsiyum sülfat %20

WP

500g-1300 g

14

Bordo Bulamacı + Mancozeb %12 + %30

WP

300 g

21

Bordo Bulamacı + Mancozeb + Cymoxanil %57.7+ %20+ %2.4

WP

400 g

21

Bakır sülfat Pentahidrat 65.82 g/l

SC

50 ml

21

Bakır Oksisülfat 193 g/l

SC

500 ml

21

Captan %50

WP

300 g

3

Captan 500 g/l

FL

300ml

3

Chlorothalonil+ Bakır oksiklorid %25+%25

WP

250g

14

Cymoxanil %50

WP

60g

21

Cymoxanil+Bakır %3+%22,5

WP

300g

14

Cymoxanil+Bakır (%4.20+ 39.75)

WG

200g

21

Cymoxanil+Mancozeb %5+ %45

WP

300g

14

Cymoxanil+Metiram %4.8+ %57

WG

200g

28

Cymoxanil+Propineb %6+%70

WP

200g

28

Bakır Hidroksit % 46,1

DF

150g

21

Dimethomorpf+Bakır oksiklorit %6 + %40

WP

300g

10

Dimethomorpf+Mancozeb 9+%60

WP

200g

28

Dithianon %70

WG

40g

14

Famoxadone+Cymoxanil %22.5+%30

DF

40g

28

Famoxadone+Mancozeb %6.25+%62.5

WG

80g

14

Fenamidone+Fosetyl-Al %4.44+%66.7

DF

200g

21

Folpet %50

WP

200g

7

Fosetyl Al+Mancozeb %35+%35

WG

300g

14

Iprovalicarb + Propineb %5.5 + %61.3

WP

225

28

Mancozeb %72

WP

200g

21

Mancozeb %75

WG

150g

21

Mancozeb %80

WP

200g

21

Metalaxyl+Mancozeb %8+%64

WP

250g

24

Metalaxyl+Mancozeb %4+%64

WP

250g

10

Metiram %80

DF

200g

56

Oxadixyl+Mancozeb %10+%56

WP

200g

21

Phosphorous acid 400 g/

SL

400ml

 

Propineb %70

WP

200g

28

Pyraclostrobin + Metiram %5+%55

WG

200g

28

Zoxamide + Mancozeb %8.3 + %66.7

WG

180

21

Bakır sülfat pendahidrat65.82 g/l

SC

50 ml

 

Mancozeb + Bakır tuzları (%20 +%21)

WP

300g

21

Yağ ve Rosin asitlerinin Bakır tuzları(51.4 g/l)

EC

200 ml

7

 

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları:

Etkili madde adı ve oranı

Formülasyonu

Doz 100 L suya

Son ilaçlama ile hasat arasındaki

süre (Gün)

Boscalid %50

WG

120g

7

Chlorothalonil+Carbendazim 450+100 g/

EC

200g

7

Cyprodinil+Fludioxonil %37.5+%25

WG

50g

7

Fenhexamid 500 g/l

SC

100ml

14

Fenhexamid %50

WP

100g

14

Folpet 500 g/l

SC

200ml

7

Imazalil 500 g/l

EC

30ml

3

Iprodione %50

WP

75g

14

Procymidone %50

WP

75g

21

Procymidone 500g/

SC

65ml

21

Pyrimethanil 300 g/l

SC

100ml

21

Tolyfluanid %50

WP

200g

21

Vinclozolin %50

WP/DF

75g

7

%37.5 Procymidone +12.5Diethofencarb

WP

75g

7

Diethofencarb +Carbendazim%25+%25

SC

60ml

15

Folpet %80

WG

125g

7

Bacillus subtilis OST irki%1.34

SC

1500ml

0

İminocttadine tris %40           

WP

75g

60