A- A+

BAĞ ÜVEZİ

BAĞ ÜVEZİ

(Arboridia (=Erythroneura) adanae)

Tanımı ve Yaşayışı:

• Erginler 2.7-3.0 mm uzunluğunda, sarımsı açık kahverengi desenlidir. Nimfler, sarı renklidir. Bunlar sıçrayarak kısa mesafelere uçarlar. İlkbaharda çıkan erginler asmaların yapraklarında beslenmeye başlarlar. İklime bağlı olarak bir dölünü 18-35 günde tamamlar ve yılda 2-3 döl vermektedir.

Zarar Şekli:

• Bağ üvezi ergin ve nimfleri, yaprakların alt yüzlerinde bitki özsuyunu emerek beslenirler. Yaprakların sokulup emilen yerlerinde önceleri soluk renkli lekeler meydana gelir, sonra buraları kahverengine dönüşür ve kurur. Eğer zararlı yoğunluğu yüksek ve yapraklarda zarar fazla ise emilen yapraklardaki lekeler genişler, zarar gören yapraklar dökülür. Yapraklarının çoğu dökülen asmalardaki salkımlar cılızlaşır, taneler güneş yakmasına maruz kalır. Çubuklar kışa zayıf girdiğinden ilkbaharda asmalardaki gelişme zayıf olur ve taneler iyi gelişemez.

Zararlı Olduğu Bitkiler:

• Monofag bir zararlıdır. Asmadan başka konukçusu saptanmamıştır.

Mücadele Yöntemleri:

Kültürel önlemler:

• Bağda budama artıklarının temizlenmesi, toprağın işlenmesiyle kışlayan erginlerin çoğu yok edilmiş olur.

 

Kimyasal mücadele:

• Asmalarda ilk yapraklanmalar görüldükten sonra bağlar kontrol edilmeli, yapraklarınların özellikle alt yüzleri kontrol edilerek Bağ üvezi erginleri aranmalıdır. 25 de karlık alan için, bu alanı temsil edecek 10 asma seçilir. Her asmanın dört yönün den ve özellikle iç kısımlarından rastgele 10 yaprak alınarak toplam 250 yaprak incelenir. Sonuçta bir yaprağa 1. dölde ortalama 3-5, 2. dölde 5 veya daha çok sayıda nimf ve ergin sayılması halinde kimyasal mücadele önerilir.