Anaçlar : MC

MC

  • MC
  • Bodur bir anaçtır.
  • Gelişimi az kuvvetlidir.
  • Kireçli ve ağır topraklara dayanımı yoktur.
  • Mutlak suya ihtiyaç duyar.
  • Tam bodur yanaşık düzen dikimler için ideal olmasına rağmen toprak özellikleri iyi etüt edilmiş arazilerde önerilir.
  • Dikim Aralığı 3,50 x 0,75 metredir.