A- A+

Termoterapi Uygulamasının Tüplü Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Özet
Sıcak su uygulaması (termoterapi), Agrobacterium vitis’in neden olduğu bağ kanseri hastalığına karşı
üretim materyallerinin sterilizasyonu için tercih edilen ve son zamanlarda asma fidanı üretiminde yaygın olarak
kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmayla sıcak su uygulamasının tüplü aşılı asma fidanı üretiminde kallus oluşumu,
fidan randıman ve fidan kalitesi (gözlerde canlılık, köklenme ve sürme özellikleri) üzerine etkilerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda termoterapi uygulamasının, çeşit x anaç kombinasyonları üzerinde farklı
parametreler açısından değişen etkileri olduğu tespit edilmiştir. 41B anacına aşılı Sultan 1, Altın sultani ve Saruhan
bey çeşitlerine ait fidan randıman değerleri incelendiğinde termoterapi uygulamasının kontrol grubuna göre,
sırasıyla %9,53, %14,99, %5,28 artış sağladığı gözlenmiştir. Araştırmada birçok farklı sonuç elde edilmiş olmakla
birlikte özellikle göz ve doku canlılığı açısından termoterapi uygulamasının herhangi bir olumsuz etkisine
rastlanılmamıştır.