A- A+

Kivinin Paketlenmesi

Kivide Paketleme: Gerek hasattan sonra, gerekse depolamadan sonra olgunlaşan meyveler ambalajlanmadan önce boylanırlar. Boylama üretici ülkelerin kendi standartiarina veya ihraç edilecek ülkenin standratlarina göre yapllir.
        Paketlemede ağaç veya karton kutular kullanılır. Bu kutuların ölçüleri 45 x 29 x 5 cm, 41 x 33,5 x 5,5 cm gibi değişik boyutlarda olabilir. Bunlar meyve iriliklerine göre değişir. Meyveler kutulara violler içinde yerleştirilir. Kutular bir sıra meyve alırlar. Viollerdeki yuvalar çeşitlere göre değişik olabilir. Çünkü çeşitlerin meyve şekilleri birbirinden farklıdır. Örneğin Hayward meyveleri yuvarlağa yakın olduğu halde meyveleri uzundur.
        Volilerde bulunacak meyve sayısı çoğunlukla 24-32 (25-56 arasında) olabilir. Bununla birlikte en çok tek sıra halinde ve 3,2 kg meyve alan violler kullanılmaktadır. Kutuların üzerlerinde içeriğini belirtmek amacı ile Kiwi veya KiwiFRuiT yazısı bulundurulur. Çünkü Actinidia meyveleri ticari olarak diş pazarlarda ou adlarla tanınır ve pazarlanır Pazara sunma ve taşıma a vioilerin üzeri plastik filmle örtülür veya violler olduğu gibi polietilen torbalara konur. Böylece su kaybı ve ağırlık azalması önlenmiş olur. Taşma ve pazarlamada çoğunlukla 3 vidolu bir arada bağlanır