A- A+

Kivinin Muhafazası

Kivide Muhafaza: iyi olgunlaşmış meyveler oda sıcaklığında kalitelerinden kaybetmeden 2 ay süre ile korunabilirler. Soğuk depolarda ise muhafaza süresi rahatlıkla 5 ay kabildir.
        Meyveler -1,5 ile -2,1 C sıcaklıklarda donarak soğuk zararına uğrarlar. Bu yüzden depolama sıcaklığı +0,5 C civarında tutulmalıdır. Depolarda oransal nemde %90-95 civarında tutulur.
Bazı ülkelerde ticari depolarda uygula nem ve sıcaklıkları şöyledir:
      Yeni Zelanda 0,6 °Veya 0 °C ve 90-95 oransal nemde
      Kaliforniya 0    °C de (yaklaşık 3 ay)
      İtalya                0,6 °C ve 85-90 oransal nemde


            Depolamada en önemli konu meyvelerin etilene maruz kalmamasıdır. Zira etilen gazi olgunlaşmayı çok hızlandırarak depolama süresini kısaltır. Bu yüzden depolarda kivi yalnız depolanır. Özellikle elma ve armutla kesin olarak bir arada bulundurulmaz. Üretici ülkelerde bazı ticari depolar yalnızca bu türün meyveler mini depolayacak şekilde yapılmış ve düzenlenmiştir. Depolama ortamında etilen miktarı 0,04 ppm civarında tutulur Uzun süre depolanacak meyveler %8 civarında eriyebilir kuru madde içermeli, yara, bere ve ezik olmamalıdır. Depoya konacak meyveler ön soğutmaya tabi tutulursa depolama ömrü artar. Meyvenin dalındaki normal sıcaklığı, 12 saat içinde düşürecek şekilde ön soğutma uygulanmalıdır.
            Depolama sırasında nemin düşük tutulması meyvelerde ağırlık kaybına yol açar. Depolamada çoğunlukla ambalaj kullanılmaz.
             Ürün ya 200-400 kg meyve alan büyük tahta kasalar içinde veya yığın halinde dökme olarak muhafaza edilir.
         Botrytis, depolama sırasında, ürüne en çok zarar veren fungal etmendir. Zira Botrytis mantarı yüksek sıcaklıklarda olduğu gibi 0 °C gibi düşük sıcaklıklarda faaliyetlerini sürdürürler ve enfeksiyona yol açar. Bu da ürüne büyük kayıplar verdirebilir. Yüksek nem bu mantarın gelişmesi için uygun ortam dir. Öte yandan, ithalatçı ülkelerin standartlarında, meyve iç veya dışında bulunmasına izin veri den ilaç kalıntıları miktarı çok düşüktür. Bu yüzden depolama sırasında çoğunlukla ilaçlama yapılmaz veya kalıntı (reşide) birakmayan ilaçlar kullanılır. Esas olarak hasattan önce meyveler başta Boirytis olmak üzere depoda zarar yapan çürükçül etmenlere karşı koruma işlemleri bahçede başlar.
       Yaz-kış budamaları, gübreleme terbiye şekli uygun ve yeterli olan bahçelerin ürünü iyi korunabilir. Ancak bu ve gibi bahçelerde hasattan önce yapılacak ilaçlama depolama sırasında meyveyi korur. (Gianetti ve ark. 1988)
        Depolama sırasında meyvelerin çıkardığı etilen olgunlaşmaya hızlandırır. Bu gazi dışarı atmak için günde 4 saat kadar ortam havalandırmalı veya aktif kömür gibi absorbanlar ya da potasyum permanganat (K2MnO4.) bulundurulmalıdır.
         Kontrollü atmosferde depolama normal depolardan daha iyi sonuç verir. Bu depolarda ürün sonra 170 gün süre ile depolanabilir. (Nardin ve Galli 1988).
        Depolamada karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi çekirdek evi boşalması (koflaşma) olarak görülmektedir. Hasat sırasında meyvenin iyi kontrol edilmesi yetiştirme tekniğinden kaynaklanan bu sorunun çözümüne kolaydık getirebilir.
          Kontrollü atmosferde muhafazada çeşitli ülkelerde farklı gaz karşımlar kullanılan %3 CO2 + %3  O2 ile %5 CO2 + %2 O2 kullanılır. Bu oranlardaki CO2 ve O2 seviyelerinde meyvelerde önemli bir muhafaza sorunu olan yumuşama azalmış, normal atmosfere göre muhafaza süre si de 3-4 ay uzamıştır. Kapalı polietilen torbalarda muhafazanın da açıkta muhafazaya göre uygulanabilir olduğu saptanmıştır (Mitchell ve ark. 1981, Mc Donald ve Harman 1982)
          Muhafazadan sonra pazara sunulan meyvelerde kuru madde hasat anındakine göre artış gösterir Tüketimde toplam kuru maddenin %15, suda eriyebilir maddelerin %12 oluşu kabul edilir olgunluk seviyeleridir (Scott ve ark. 1987)