A- A+

Kivide Hasat

Kivide Hasat: Olgunlaşma ile meyvenin diş görünümünde önemli bir değişiklik olmaz. Kabuk yine parlak ve kahverengi tüylerini korur. Meyve iç rengi de parlak yeşildir. Sertlikte de fazla değişiklik olmaz. Hafif yumuşama başlar. Meyve olgunluğu, meyve suyunda en az %6,2 suda eriyebilir maddeler seviyesine ulaştığında kabul edilebilir. Daha düşük suda eriyebilir kuru madde içeren meyveler olgunlaşmamış kabul edilir. Meyve suyunda eriyebilir kuru madde içeriği refraktometre ile ölçülür. "Refraktometre'' adi verilen optik aletin prizma yüzeyine birkaç damla meyve suyu konur ve kapak kapatılarak okunur. Işık kurması ile skaladan meyve suyunda eriyebilir madde değeri olarak okunur. Çiçeklenme ile olgunlaşma arasında sıcaklık durumuna göre 160-180 gün geçer. Bu süre görüldüğü gibi oldukça uzundur Buna göre hasat yaklaşık olarak ekim ayı sonu ile kasım ayı ortası arasında yapılır. Oyunlaşan meyveler bitki üzerinde uzun süre (dondan korunarak) bekletilebilir. Hatta tüm yapraklar döküldükten sonra bile (ev bahçelerinde) bitki üzerindeki meyveler güzel bir görünüm alırlar.

Hasat elle meyvenin dalından koparılması şeklinde olur. Koparmada meyve sapı bitkide kalmalı, meyveler dipten sapız koparılmalı aksi halde meyvede kalacak sap parçası diğer meyveleri zedeler. Hasat ve taşıma sırasında meyvelerin yara bere alıp zarar görmemesine dikkat edilmelidir.
         Hasat 2-3 defada tamamlanmalıdır. Önce yeteri kadar irileşmiş meyveler toplanmalı, diğerlerinindi beslenip irileşmesi için bir süre geçmelidir.
        Toplanan meyveler hemen yenebilecek özellikte değildir. Yeme olumuna gelmeleri için belli bir süre geçmesi gerekir. Bu tür meyveler klimakterik olarak adlandırılır. Etilen uygulaması ile bir süre kısaltılabilir. Toplanan meyveler hemen tüketilecekse yeme olumuna getirmek için 1.000 ppm ethepon eriyiğine 2 dakika süre ile daldırılabilir. Evlerde ve az miktardaki meyvelerin olgunlaştırılması için 2 gün süre ile polietilen torba içinde elma ile birlikte kapalı olarak tutulabilir. Elmanın çıkardığı etilen açıkta 10-14 gün sonra tamamlanacak olgunlaşma süresini kısaltır. Sonbahar don tehlikesi olmayan yörelerde bitki üzerinde bırakılan meyveler yumuşar, su kaybederek buruşur. İyi olgunlaşmış, kaliteli meyvelerde suda eriyebilir kuru madde miktarı %7,5-9 olmalıdır. Bu meyvelerde sertlik de 1 kg/cm2 olmalıdır. Yüksek fiyat veya don korkusu ile erken hasat edinen meyvelerin eriyebilir kuru madde oranı düşüktür. Bu meyveler depolama için de yeterli kalitede değildirler. Üretici ülkelerde kivi meyve iriliği, kalite, eriyebilir kuru madde miktar, depolama, ilaç kalıntıları ve ambalaj konusunda ayrıntılı standartlar hazırlanmıştır. Üreticiden iç ve dış tüketiciye ulaşıncaya kadar bütün aşamalarda standartlara uyma zorunluğu getirilmiştir.