A- A+

BAĞLARDA ÖLÜ KOL HASTALIĞI

BAĞLARDA ÖLÜ KOL HASTALIĞI

(Phomopsis viticola)

Hastalık Belirtisi:

•Başta sürgünler olmak üzere yapraklar, yaprak sapları, salkım ve salkım sapları, taneler hastalığa yakalanabilmekle birlikte hastalık esas sürgünlerde kendini gösterir. Sürgünün dipten itibaren üçüncü veya beşinci gözüne kadar olan kısmında, lekeler ve çatlamalar görülür.

•Önce ortaları koyu siyah lekeler meydana gelir, daha sonra bu lekeler birleşerek düzensiz halde siyah çatlak ve yaralar oluşturur. Bu yaralar çok derin olup odun dokusunu dahi çatlatabilir. Hastalanmış yapraklar sararır, buruşur, kenarları yırtılır ve küçük kalır.

•Hastalanmış salkım ve tane saplarında lekeler Sürgündeki zararı oluşabilir. Uzunluğuna çatlayıp yarılan sürgünler sonbaharda beyazlaşarak tipik şeklini alır. Hastalığın diğer adı da 'Sürgün Kuruması'dır.

Hastalığın görüldüğü bitkiler

 •Asma

Mücadele yöntemleri:

Kültürel önlemler:

• Asmalar budama zamanında yapılmalı ve hasta sürgünler dipten kesilmelidir. Budama artıkları kesinlikle asmanın altında bırakılmamalı, uzaklaştırıp yakılmalıdır. Budamada temiz aletler kullanılmalıdır. Hasta asmalardan aşı kalemi alınmamalıdır.

 

Kimyasal önlemler:

• Kış ilaçlaması:

Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozlari:

Etkili madde adi ve oranı

Formülasyonu

 

Doz 100 L suya

 

Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (Gün)

Azoxystrobin 250 g/

SC

75 ml

21

Bakır hidroksit 361.1 g/l

SC

100 ml

14

Bakır kalsiyum sülfat %20

WP

500 g yaz ilaçlaması 3500 g kış ilaçlaması

14

Bakır kalsiyum sülfat %20

WP

3000g kış ilacı olarak

14

Bakır tuzları+rosin asitleri 51.4 g/Imetalik bakıra eşdeğer

EC

200 ml

 

7

Bakır sülfat %25

Suda çözünen kristal

%4'lük Bordo Bulamacı

kış uygulaması (4000g Göztaşı+2000g

Sönmemiş kireç)

21

Captan %50

WP

250 g (Yaz uygulaması)

3

Cymoxanil+Mancozeb %5+%45

WP

250 g

14

Folpet %80

WG

150 g (yaz uygulaması)

7

Folpet %50

WP

200 g

7

Folpet 500 g/l

FL

150 ml (yaz uygulaması)

7

Mancozeb % 80

WP

200 g (yaz uygulaması)

21

Mancozeb %75

WG

150g

21

Maneb %80

WP

200 g (yaz uygulaması)

7

Metiram %80

DF

200 g (uygulaması)

56

Petrol yağ+DNOC 650+15 g/l

EC

6000 ml /94 litre su (kış uygulaması)

21

Propineb %70

WP

200 g (yaz uygulaması)

28

Pyraclostrobin+Metiram %5+%55

WG

150g

28

Iprovalicarb+ Propineb %5.5+%61.3

WP

225g

28

Bordo Bulamacı + Mancozeb(%46.16+%30)

WG

300g

21